¿Quienes somos?

PP Begues

Revistas en papel

Contacte con nosotros

Línea directa con todos los ciudadanos de Begues

Teléfono:633387774

Contacto por correo electrónico

Newsletter

El PP pide que se cumpla la Ley y que el retrato del Rey presida la sala de plenos Ampliar

El PP de Begues pide la dimisión de Puigdemont

El Partido Popular de Begues presentó en el pleno ordinario del 2 de febrero de 2017 una mociónpidiendo la dimisión del President de la Generalitat, Carles Puigdemont, por dejación de sus funciones, por no representar a todos los catalanes y no aistir a la reunión de presidentes autonómicos.

Más detalles

Redacción

Pasamos a transcribir la moción presentada en el pleno:

MOCIÓ DEL PP DE BEGUES EN RELACIÓ AMB L’ABSÈNCIA DEL PRESIDETN DE LA GENRALITAT A LA VI CONFERENCIA DE PRESIDENTS DE COMUNITATS AUTÒNOMES DE L’ESTAT ESPANYOL

El dia 17 de gener de 2017 es va celebrar la VI Conferència de Presidents de Comunitats Autònomes d’España on es va parlra del futur de les polítiques publiques arreu de l’Estat. A la trobada organitzada pel  President del Govern espanyol no hi va assistir el President de la Generalitat de Catalunya.

Trobem aquesta actuació un insult a la ciutadania de Catalunya. El President de la Generalitat va fer desistiment  de les seves funcions i obligacions com representant legítim de tota la ciutadania de Catalunya i representant de les seves diferents sensibilitats.

Entenem que l’actual President de la Generalitat va incomplir les seves atribucions  recollides, explícitament,  a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el:

TÍTOL PRELIMINAR

Article 3.

Marc polític

1. Les relacions de la Generalitat amb l’Estat es fonamenten en el principi de la lleialtat institucional mútua i es regeixen pel principi general segons el qual la Generalitat és Estat, pel principi d’autonomia, pel de bilateralitat i pel de multilateralitat.

2. Catalunya té en l’Estat espanyol i en la Unió Europea el seu espai polític i geogràfic de referència i incorpora els valors, els principis i les obligacions que deriven del fet de formar-ne part.

Tan mateix  entenem que la no assistència a la  conferència del representant català incompleix  el  Capítol 2  de l’Estatut d’Autonomia on es recull el paper del la persona president de la Generalitat.

L’article 67 parla de : Elecció, nomenament, estatut personal, cessament i competències

Punto 1

El president o presidenta té la més alta representació de la Generalitat i dirigeix l’acció del Govern. També té la representació ordinària de l’Estat a Catalunya.

Punto 5

Una llei del Parlament regula l’estatut personal del president o presidenta de la Generalitat. Als efectes de precedències i protocol a Catalunya, el president o presidenta de la Generalitat té la posició preeminent que li correspon com a representant de la Generalitat i de l’Estat a Catalunya.

Punto 6

 Com a representant ordinari de l’Estat a Catalunya, correspon al president o presidenta: a) Promulgar, en nom del rei, les lleis, els decrets llei i els decrets legislatius de Catalunya i ordenar-ne la publicació.

 b) Ordenar la publicació dels nomenaments dels càrrecs institucionals de l’Estat a Catalunya.

c) Demanar la col·laboració a les autoritats de l’Estat que exerceixen funcions públiques a Catalunya.

 d) Les altres que determinin les lleis

Donat tot l’expossat proposem al ple la següent moció:

Denunciem la  postura sectària i partidista de l’actual President de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemot i Casamajó,  que amb la seva absència a la reunió de responsables autonòmics ha renunciat a negociar les possibles millores en polítiques públiques per a Catalunya.

 Denunciem la seva postura de prepotència envers la resta de Comunitats Autònomes  de l’Estat Espanyol pretenent un tracte de privilegi i deixant ben palesa la seva postura de superioritat moral i política menyspreant, així, a la resta dels ciutadans de l’Estat Espanyol.

Entenem que aquesta manera d’actuar no es compatible amb la figura de la Presidència de Catalunya per això demanem la dimissió immediata de Carles Puigdemont Casamajó, que s’ha postulat, sense cap mena de dubte, com el representant d’una part concreta dels catalans  i catalanes. Catalunya mereix el respecte que aquesta persona no és capaç de retre’l.

Begues 19 de gener de 2017

 

Representamos la nueva realidad de Begues


Si nos da su confianza no le decepcionaremos